MATURA

Na tzw. "nowej maturze", obowiązującej od roku 2005, należy zaliczać przynajmniej pięć egzaminów: dwa ustne (z języka polskiego i wybranego obcego języka nowożytnego) oraz trzy egzaminy pisemne (z języka polskiego, wybranego obcego języka nowożytnego - tego samego, co w części ustnej - oraz z przedmiotu samodzielnie wybranego). Jednym z przedmiotów do wyboru jest chemia, której poświęcony jest niniejszy serwis. Chemię jako ów wybrany przedmiot obowiązkowy można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli w czyimś przypadku wybranym przedmiotem obowiązkowym nie jest chemia, można zaliczać ją jako przedmiot dodatkowy (istnieje możliwość zadeklarowania najwyżej trzech takich przedmiotów), ale tutaj poziom rozszerzony jest obligatoryjny.
W trakcie dwóch pierwszych wiosennych "nowych matur" (2005, 2006) abiturienci rozwiązywali jeden albo dwa arkusze zadań: I - łatwiejszy, "podstawowy", II - trudniejszy, "rozszerzony". Wówczas do zdania matury wystarczyło uzyskanie 30% punktów z I arkusza z chemii zdawanej jako wybrany przedmiot obowiązkowy (wynik z II arkusza nie miał na to wpływu). Od matury A.D. 2007 uczniowie deklarują (wstępnie: do końca września, ostatecznie: do ściśle określonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dnia roku szkolnego, w którym matura się odbywa), na jakim poziomie chcą zaliczać egzamin z chemii: albo podstawowym, albo rozszerzonym, co wiążę się z późniejszym rozwiązywaniem tylko jednego arkusza zadań: na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli maturzysta zdawał chemię jako wybrany przedmiot obowiązkowy i nie uzyskał wymaganych 30%, automatycznie oblewa maturę - niezależnie od tego, z jakim poziomem trudności się zmagał. Natomiast wyniki z egzaminów dodatkowych - teraz, jak i uprzednio - nie wpływają na zdanie bądź niezdanie egzaminu maturalnego. Ponadto, trzeba zauważyć, iż laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej z chemii cieszą się przywilejem zwolnienia z pisania jej na maturze, co jest jednoznaczne ze zdobyciem 100% punktów na poziomie rozszerzonym.
Obecnie czas na rozwiązanie zadań na poziomie podstawowym wynosi 120, a na poziomie rozszerzonym - 150 minut. Abiturienci mają do dyspozycji kartę wybranych tablic chemicznych, którą zapewnia placówka oświatowa przeprowadzająca egzamin. Zawiera ona układ okresowy pierwiastków, tabelę rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie w temperaturze 25°C, szereg elektrochemiczny metali, tabelę stałych dysocjacji wybranych kwasów w roztworach wodnych, a także tabelę elektroujemności pierwiastków wg Paulinga. Na egzaminie można posiadać również linijkę oraz kalkulator prosty, czyli posiadający jedynie funkcje: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, pierwiastkowania kwadratowego oraz obliczania procentów. Szczegółowe informacje dotyczące matury z chemii, m.in. wymagania egzaminacyjne, znajdują się w Informatorze o egzaminie maturalnym z chemii (od roku 2008).

Poniższa tabela zawiera kolekcję "odkopanych" przeze mnie z Internetu autentycznych arkuszy maturalnych z chemii wydanych głównie bądź przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE), bądź przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE Gdańsk, OKE Poznań, OKE Jaworzno, OKE Wrocław, OKE Warszawa, OKE Łomża, OKE Kraków, OKE Łódź). Znajdują się w niej m.in. arkusze z okresu, gdy w ramach eksperymentu, przed wprowadzeniem dla wszystkich abiturientów matury na nowych zasadach, umożliwiono im wybór pomiędzy zdawaniem jej a pozostaniem przy starej formie egzaminu dojrzałości.
W celu pobrania pliku należy kliknąć w link prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako..." lub - po podążeniu za linkiem i wyświetleniu się pliku w oknie przeglądarki - kliknąć w symbol dyskietki na pasku narzędzi.


OPIS MATERIAŁU ARKUSZE ROZWIĄZANIA
Egzamin maturalny
~ maj, rok 2002
Arkusz I
Arkusz II
Arkusz I
Arkusz II
Egzamin maturalny (drugi termin)
~ maj-czerwiec, rok 2002
Arkusz I
Arkusz II
Arkusz I
Arkusz II
Egzamin maturalny (poprawkowy)
~ styczeń, rok 2003
Arkusz I
Arkusz II
Arkusz I
Arkusz II
Próbny egzamin maturalny
~ czerwiec, rok 2004
Arkusz I Arkusz I
Próbny egzamin maturalny
~ listopad, rok 2004
Arkusz I
Arkusz II
Arkusz I
Arkusz II
Próbny egzamin maturalny
~ grudzień, rok 2004
Arkusz I
Arkusz II
Arkusz I
Arkusz II
Zestaw zadań (poziom podstawowy)
~ grudzień, rok 2004
Arkusz Arkusz
Próbny egzamin maturalny
~ styczeń, rok 2005
Arkusz I
Arkusz II
Arkusz I
Arkusz II
Egzamin maturalny
~ maj, rok 2005
Arkusz I
Arkusz II
Arkusz I
Arkusz II
Egzamin wstępny na A. Medyczną
~ rok 2005
Arkusz Arkusz
Próbny egzamin maturalny
~ grudzień, rok 2005
Arkusz I
Arkusz II
Arkusz I
Arkusz II
Egzamin maturalny (poprawkowy)
~ styczeń, rok 2006
Arkusz I
Arkusz II
Arkusz I
Arkusz II
Egzamin maturalny
~ maj, rok 2006
Arkusz I
Arkusz II
Arkusz I
Arkusz II
Próbny egzamin maturalny
~ listopad, rok 2006
Podstawa
Rozszerzenie
Podstawa
Rozszerzenie
Egzamin maturalny
~ maj, rok 2007
Podstawa
Rozszerzenie
Podstawa
Rozszerzenie
Próbna matura z Operonem
~ grudzień, rok 2007
Podstawa
Rozszerzenie
Podstawa
Rozszerzenie
Próbny egzamin maturalny
~ marzec, rok 2008
Podstawa
Rozszerzenie
Podstawa
Rozszerzenie
Egzamin maturalny
~ maj, rok 2008
Podstawa
Rozszerzenie
Podstawa
Rozszerzenie
Próbna matura z Operonem
~ listopad, rok 2008
Podstawa
Rozszerzenie
Podstawa
Rozszerzenie
Próbny egzamin maturalny
~ styczeń, rok 2009
Podstawa
Rozszerzenie
Podstawa
Rozszerzenie
Egzamin maturalny
~ maj, rok 2009
Podstawa
Rozszerzenie
Podstawa
i Rozszerzenie

Życzę owocnej pracy z zadaniami maturalnymi i zwracam uwagę, że podane rozwiązania to często tylko jedne z możliwych.